Gruppeterapi med Eirin Heide Gestaltterapeut (MNGF) og Annki Daudon Gestaltterapeut (MNGF) på setra i Heidal fredag 5.7 -7-7. 19
For deg som ønsker å øke varhet - bevissthet på seg selv sammen med andre. For menn og kvinner

Gruppeterapi gir deg mulighet til å erfare seg selv utenfra og andre innenfra. Hvordan påvirker du andre, og hvordan påvirkes du? Hvilke responser er automatiserte og hva tilhører her og nå? Vi vil ha tilstedeværelses øvelser som har fokus på kropp, sanser, pust og bevegelse i løpet av helgen. Alle gruppemedlemmene har taushetsplikt.
Eirin Heide: Gestaltterapeut Høyskolen NGI 2000 -2004. Etterutdanning Høyskolen NGI 2004 – 2006. Veilederutdanning Høyskolen NGI 2006. ”Developmental Somatic Psychotherapy” v/Ruella Frank New York, USA 2010 -2011.Traume etterutdanning Høyskolen NGI,2014-2015. Kroppsorientert psykoterapi I Berlin med Julianne Appel-Opper, Berlin 2016-2018.
Annki Daudon; Gestaltterapeut Høyskolen NGI 2004-2008. Traumeutdanning Høyskolen NGI,2014 -2015. Etterutdanning Høyskolen NGI 2015 – 2017. Kroppsorientert psykoterapi I Berlin med Julianne Appel - Opper, Berlin 2016-2018. Cand. Mag Universitetet i Oslo psykologi mellomfag, sosiologi og antropologi 1990-96.
Fredag 05.07 Kl.18.00 – 20.30.
Lørdag 06.07Kl. 10.00 -17.30
Søndag 07.07 kl. 10.00-17.00.

Pris kr. 4900,- for 15 timer gruppeterapi med to terapeuter godkjent av Norsk Gestaltforening. Gruppeterapien gir 15 godkjente timer for opptak på studier ved NGI. Pauser kommer i tillegg til de 15 timene. Vi tilrettelegger for felles mat lørdag og søndag på setra. Noe mat, kaffe og te er inkludert i prisen. Ta kontakt for mer informasjon om gruppeterapi, adresse, bosteder, transport, Heidal m.m. Vi tar en samtale i forkant, for å sjekke ut om gruppa er det rette tilbudet for deg. Heidal er et flott utgangspunkt for flotte fjellturer, rafting, ridning m.m. Det vil være hester på setra, så si i fra om eventuelle allergier. Setra har enkel standard.
Bindene påmelding til Annki Daudon, adauden@online.no mob. 924 64 898. www.annki-gestalt.no, Faktura blir sendt ved påmelding.

Velkommen til fjells hilsen Eirin og Annki

Gruppeterapi for kvinner februar - mai 2019. Ledige plasser

Jeg har hatt gruppeterapi for kvinner, siden høsten 2010.

Min erfaring er at det kan være mye god helse og dele livet fra innsiden, sammen med andre som er villige til å gjøre det samme. Det oppleves ofte normaliserende å kunne dele det som er. Ofte er det slik at det som deles kan gjenkjennes av de andre i gruppa. Deltakerne har mulighet til å gi feedback på hva som skjer med dem når noe deles i gruppa. Det kan også oppleves som utfordrende å begynne i gruppeterapi. Min oppgave er bl.a. å ivareta deltakerne i gruppeprosessen.Hvordan påvirker du andre, og hvordan blir du påvirket av det som tas opp i gruppa?

Vi gestaltterapeuter erfarer at det å bli bevisst det som er og akseptere det en blir bevisst, er en forutsetning for endring og utvikling.

Vi har ikke faste temaer i gruppa. Deltakerne bestemmer selv hva de ønsker å ta opp / holde tilbake. Deltakerne gir tilbakemeldinger, støtte og utfordringer ut fra hva som skjer med hver enkelt.
Endring og utvikling kan skje ved økt bevissthet og aksept på hva som skjer i hodet, kropp, pust, handlinger og følelser her og nå. Gruppeterapien vil ha fokus på hva som er, fremfor å vurdere hva som oppstår. Alle gruppemedlemmene har taushetsplikt.

Varighet: 2.5 timer, og går over 7 ganger.
Mandager kl.18.00 - 20.30.

Pris: Kr.3500
Datoer: 18.2,4.3,18.3,1.4,29.4,13.5 og 27.5
Sted: Livshuset, Idrettsveien. 6, 1400 Ski. Inngang i bakgården.
2 minutter fra Ski Stasjon. Det er maksimalt 7 deltakere.

Gruppeterapien kan passe for deg som f. eks:

 • Står fast / vansker i en eller flere relasjoner
 • Vansker i jobbsammenheng
 • Vansker med å ta valg
 • Har uferdige og vonde erfaringer i relasjoner
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du påvirker andre
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du blir påvirket
 • Ønsker flere handlingsalternativer i relasjon til andre
 • Ønsker mer støtte i deg selv, i møte med andre
 • Ønske om å bli mer bevisst hva som aktiverer deg i relasjon til andre, og hva som kan hjelpe deg til å regulere deg

Noen av deltakerne har erfaring med gestaltterapi fra tidligere.
Det er ikke nødvendig med erfaring fra gruppeterapi eller gestaltterapi for å delta. Vi tar en samtale før påmelding, for å undersøke om dette tilbudet er det rette for deg. Det er viktig at gruppa er sammensatt på en måte, som kan skape støtte og empati.

Studenter ved Norsk Gestalt Institutt får godkjent 17.5 timer gruppeterapi, ved deltakelse alle 7 gangene. Gruppa kan også passe for de som ønsker å få erfaring med hva gestaltterapi er. Gruppeterapien gir også godkjente timer for opptak ved Norsk Gestalt Institutt.

Bindene påmelding til Annki Daudon adauden@online.no eller mobil: 924 64 898.
Oppgi Navn, adresse, telefon og mail ved påmelding Faktura sendes.
Studenter ved Norsk Gestalt Institutt får godkjent 17.5 timer gruppeterapi.

Pris kr. 3500 for 7 ganger, 2.5 time.

Gruppa fortsetter januar -mai 2019. Gamle og nye deltakere ønskes velkommen. Du kan melde deg på allerede nå til adauden@online.no, Mobil 92464898. Bindene påmelding.  

MacKenzie (1992) gir en grei oppsummering av virksomme og terapeutiske faktorer i gruppeterapi:

 • Først nevnes de støttende faktorene. Her dreier det seg om å oppleve aksept og forståelse hos gruppen. En gruppe som ledes av aktive, respektfulle, hjelpsomme og omsorgsfulle terapeuter kan etablere en konstruktiv aksepterende sfære i gruppen. I vellykkede tilfeller kan det utvikle seg til et forum hvor altruisme (uselviskhet) forekommer. Dette kan være en ny og positiv erfaring for mange. Det gir også mulighet for å utfordre seg selv og våge å involvere seg på nye måter i relasjon til andre mennesker.
 • Et annet stikkord er universalitet eller alminneliggjøring. Her dreier det seg om en opplevelse av at også andre har det vanskelig og kanskje sliter med lignende problemer. Dette kan være en god erfaring for enkelte som har vaklet i den tro at de er helt annerledes og helt på siden av alt ”normalt”. Slike opplevelser kan videre installere håp. Håp og tro på bedring er alltid forutsetninger for en fruktbar terapeutisk prosess.
 • Enkelte læringsfaktorer kan også spille inn som virksom faktor i slike grupper. Her handler det om modellæring i forhold til lederskapet i gruppen, gode råd fra gruppen i aktuelle saker, samt en form for opplæring i forhold til å delta sammen med andre og forholde seg til medmennesker på en fornuftig måte.
 • Gjennom selvavsløringer kan man oppleve en form for renselse. Ofte kan det være godt å få sagt noe som har plaget en over lengre tid.
 • Det psykologiske arbeidet i gruppen omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det sånn om det? Dette er typiske spørsmål vi kan undersøke.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt