Gruppeterapi med Annki Daudon Gestaltterapeut (MNGF) - på setra i Heidal lørdag 13.7 - søndag 14.7.19

I hverdagen er vi mye tankene ift hva som har skjedd i fortiden, og hva som kan komme til å skje i fremtiden. Mye av det vi sier og gjør går på autopilot i møte med andre mennesker.
I denne gruppa vil det tilrettelegges for tilstedeværelsesøvelser med fokus på omgivelser, kropp, pust. Vi vil ha øvelser i å møte de andre gruppedeltakerne med økt tilstedeværelse.
Gruppeterapi gir deg mulighet til å erfare seg selv utenfra og andre innenfra. Alle gruppemedlemmene har taushetsplikt.

Annki Daudon; Gestaltterapeut Høyskolen NGI 2004-2008. Traume etterutdanning Høyskolen NGI,2014 -2015. Etterutdanning Høyskolen NGI 2015 – 2017. Kroppsorientert psykoterapi I Berlin med Julianne Appel - Opper, Berlin 2016-2018. Cand. Mag Universitetet i Oslo psykologi mellomfag, sosiologi og antropologi 1990-96.

Pris kr. 3900,- for 15 timer gruppeterapi med gestaltterapeut godkjent av Norsk Gestaltforening.
Gruppeterapien gir 15 godkjente timer for opptak på studier ved Norsk Gestalt Institutt. Pauser kommer i tillegg til de 15 timene. Andre deltakere er også velkomne!!
Ta kontakt for mer informasjon om gruppeterapi, adresse, bosteder, transport, Heidal m.m. Heidal er et flott utgangspunkt for flotte fjellturer, rafting, ridning m.m. Det vil være hester på setra, så si i fra om eventuelle allergier.
Setra er 400 år gammel og har enkel standard med utedo.
Vi tar en samtale i forkant, for å sjekke ut om gruppa er det rette tilbudet for deg.
Bindene påmelding til Annki Daudon, adauden@online.no mob. 924 64 898. www.annki-gestalt.no, Faktura blir sendt ved påmelding. Avbestilling må skje tre uker i forveien,for ikke å bli belastet i sin helhet.

Velkommen til fjells hilsen Annki


Gruppeterapi i Ski høsten 2019.
Oppstart av gruppeterapi for menn og kvinner mandag 9.9.19 kl.18.00 - 20.30.
Vi møtes annenhver mandag kl.18.00 - 20.30 på Livshuset i Ski sentrum.
Minimum 4 - maks 7 deltakere

Min erfaring er at det kan være mye god helse og dele livet fra innsiden, sammen med andre som er villige til å gjøre det samme. Det oppleves ofte normaliserende å kunne dele det som er. Ofte er det slik at det som deles kan gjenkjennes av de andre i gruppa. Deltakerne har mulighet til å gi feedback på hva som skjer med dem når noe deles i gruppa. Det kan også oppleves som utfordrende å begynne i gruppeterapi. Min oppgave er bl.a. å ivareta deltakerne i gruppeprosessen.
Vi gestaltterapeuter erfarer at det å bli bevisst det som er og akseptere det en blir bevisst, er en forutsetning for endring og utvikling.
Vi har ikke faste temaer i gruppa. Deltakerne bestemmer selv hva de ønsker å ta opp / holde tilbake. Deltakerne gir tilbakemeldinger, støtte og utfordringer ut fra hva som skjer med hver enkelt.
Endring og utvikling kan skje ved økt bevissthet og aksept på hva som skjer i hodet, kropp, pust, handlinger og følelser her og nå. Gruppeterapien vil ha fokus på hva som er, fremfor å vurdere hva som oppstår. Alle gruppemedlemmene har taushetsplikt.
Studenter ved Norsk Gestalt Institutt får godkjent 17.5 timer, ved å delta alle gangene. Jeg har hatt grupper siden 2010 og har god erfaring med å blande studenter /ikke studenter.

Pris: Kr.3500
Sted: Livshuset, Idrettsveien. 6, 1400 Ski. Inngang i bakgården.
2 minutter fra Ski Stasjon.
Datoer: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 og 2.12.19.

Gruppeterapien kan passe for deg som f. eks:

 • Står fast / vansker i en eller flere relasjoner
 • Vansker i jobbsammenheng
 • Vansker med å ta valg
 • Har uferdige og vonde erfaringer i relasjoner
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du påvirker andre
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du blir påvirket
 • Ønsker flere handlingsalternativer i relasjon til andre
 • Ønsker mer støtte i deg selv, i møte med andre
 • Ønske om å bli mer bevisst hva som aktiverer deg i relasjon til andre, og hva som kan hjelpe deg til å regulere deg

Noen av deltakerne har erfaring med gestaltterapi fra tidligere.
Det er ikke nødvendig med erfaring fra gruppeterapi eller gestaltterapi for å delta. Vi tar en samtale før påmelding, for å undersøke om dette tilbudet er det rette for deg. Det er viktig at gruppa er sammensatt på en måte, som kan skape støtte og empati.

Bindene påmelding til Annki Daudon adauden@online.no eller mobil: 924 64 898.
Oppgi Navn, adresse, telefon og mail ved påmelding Faktura sendes.
Studenter ved Norsk Gestalt Institutt får godkjent 17.5 timer gruppeterapi.

Gruppa fortsetter januar -mai 2020. Gamle og nye deltakere ønskes velkommen. Du kan melde deg på allerede nå til adauden@online.no, Mobil 92464898. Bindene påmelding.  

MacKenzie (1992) gir en grei oppsummering av virksomme og terapeutiske faktorer i gruppeterapi:

 • Først nevnes de støttende faktorene. Her dreier det seg om å oppleve aksept og forståelse hos gruppen. En gruppe som ledes av aktive, respektfulle, hjelpsomme og omsorgsfulle terapeuter kan etablere en konstruktiv aksepterende sfære i gruppen. I vellykkede tilfeller kan det utvikle seg til et forum hvor altruisme (uselviskhet) forekommer. Dette kan være en ny og positiv erfaring for mange. Det gir også mulighet for å utfordre seg selv og våge å involvere seg på nye måter i relasjon til andre mennesker.
 • Et annet stikkord er universalitet eller alminneliggjøring. Her dreier det seg om en opplevelse av at også andre har det vanskelig og kanskje sliter med lignende problemer. Dette kan være en god erfaring for enkelte som har vaklet i den tro at de er helt annerledes og helt på siden av alt ”normalt”. Slike opplevelser kan videre installere håp. Håp og tro på bedring er alltid forutsetninger for en fruktbar terapeutisk prosess.
 • Enkelte læringsfaktorer kan også spille inn som virksom faktor i slike grupper. Her handler det om modellæring i forhold til lederskapet i gruppen, gode råd fra gruppen i aktuelle saker, samt en form for opplæring i forhold til å delta sammen med andre og forholde seg til medmennesker på en fornuftig måte.
 • Gjennom selvavsløringer kan man oppleve en form for renselse. Ofte kan det være godt å få sagt noe som har plaget en over lengre tid.
 • Det psykologiske arbeidet i gruppen omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det sånn om det? Dette er typiske spørsmål vi kan undersøke.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt