Gestaltterapeut - Psykoterapeut Annki Daudon f.1968 (MNGF)

Utdanning

2017 -2019 Workshop og kurs i parterapi
2016 – 2018   Kroppsorientert psykoterapi i Berlin med Julianne Appel - Opper
2015 – 2017   Etterutdanning gestaltterapi ved Norsk Gestalt Institutt (NGI).
2014 – 2015   Traume etterutdanning ved NGI.
2004 – 2008   Gestaltterapiutdanning ved NGI.
2000               Personalutvikling og ledelse, NKI.
1989 – 1996   Cand. Mag fra Universitetet i Oslo. Psykologi, sosialantropologi, sosiologi.

Arbeidserfaring

11 års erfaring som gestaltterapeut2006 – d.d. Kontinuerlig gestaltterapi praksis i Ski.
(Begynte egen gestaltterapi praksis som student ved NGI).

20 års erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner, alt fra alvorlige livskriser til ønske om å ha noen å sortere tanker og følelser med.

  Miljøterapeut akutt psykiatri, Kalnes sykehus

 • Familieveiledning og miljøterapi i fosterhjem og familier tilknyttet barnevernet
 • Tilsynsfører i fosterhjem.
 • Kursing og tett individuell oppfølging av unge arbeidsledige, Podium
 • Karriereveiledning av avklaring av arbeidsledige. Podium.
 • Konsulent i Forandringsfabrikken. Inspirere barnevern m.fl. til å lytte til barn og unge.
 • Tett individuell oppfølging av mennesker med rus, psykiske vansker m.m. Reaktorskolen
 • Utekontakt i Ski Kommune, Ungdommer i risikosonen, foreldre og hjelpeapparat.
 • Miljøterapeut for rusmisbrukere, Ambulant team Velferdsetaten, Oslo Kommune.
 • Midlertidig leder og barne- og ungdomsfaglig ansvarlig for flyktinger, Enebakk kommune.
 • Miljøterapeut. Utredning, behandling og akuttplassering på Villa Sole og Sole Utredningssenter, Akershus Fylkeskommune.
 • Miljøterapeut Follo Krisesenter.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening.Medlemskapet i Norsk Gestaltterapeutforening innebærer en kvalitetssikring av meg som terapeut ved at jeg følger NGF`S etiske retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at jeg mottar veiledning av veileder godkjent av NGF, samt ha kontinuerlig faglig oppdatering. NGF har en egen klageinstans.

Jeg har taushetsplikt. Unntak av taushetsplikten ved høy grad av bekymring for barn under 18 år.  Ved selvmordsfare samarbeider jeg med klientens fastlege og /eller Follo Akutt Team(FAT). Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre ved delt omsorg, for å komme i terapi.

Fra høsten 2017 er jeg deltaker i et forskningsprosjekt i regi av Norsk Gestalt Institutt ved Daan Van Balen. ”Verktøy for evaluering av gestaltterapi”.
Hensikten med forskningen er å utvikle et eget skjema for evaluering av behandlingen gestalterapeuter gir sine klienter. Er du interessert i å delta i forskningsprosjektet?

Jeg er opptatt av å utvikle meg som terapeut. Høsten 2017 fortsetter jeg å lære kroppsorientert psykoterapi av Julianne Appel Opper, for mer iinformasjon trykk her.
Og jeg skal delta på workshops med Miriam Taylor, Franz Ruppert og Gabor Mate for å lære mer om traumer.