Parterapi

Strever dere som par? Trenger dere å øke nærhet og forståelse for hverandre? Ønsker dere å få flere og bedre handlingsalternativer?
Er dere i ferd med å gå fra hverandre, eller ønsker dere å forebygge konflikter i fremtiden? 

Gestaltterapi kan tydeliggjøre parets handlingsmønstre og behov.
I terapien er samtalen viktig, men ikke alltid nok. Hvis dere vil endre noen mønstre, kan det også skje ved øvelser og eksperimentering. 

Hvordan kommuniserer og påvirker dere hverandre? Hvordan skaper dere nærhet og avstand?
Hvilke ”bagasje” bringer dere inn i forholdet,
hva handler om dere to her og nå, og hva handler om erfaringer forut for dere ble et par? 
Måter dere har tilpasset dere på i familien dere vokste opp, er ikke nødvendigvis gode måter å tilpasse dere på som par.
Når dere øker bevissthet og aksept, kan det åpne for større nærhet, forståelse og kjærlighet for hverandre.

Temaer i parterapi kan f. eks handle om økonomi, sex, husarbeid, barneoppdragelse, utroskap, uilke verdier og interesser, mine og dine barn,
den ene er pådriver – den andre trekker seg unna, bekymringer for barna, fysisk sykdom, psykisk sykdom, rus, utydelige behov og forventninger,
lite støtte og anerkjennelse av den andre, tolkninger som ikke stemmer med det som er ment m.m.

Jeg støtter og utfordrer paret og deler det jeg erfarer sammen med dere. Min erfaring er at par ofte blir overasket når de får tilbakemeldinger på
hva jeg observerer, som er bra. Det er så lett å ta det en får til, som en selvfølge og ha fokus på det som ikke fungerer.
Det er ofte nødvendig å ta tak i det som ikke fungerer,
samtidig ønsker jeg å bidra med å tydeliggjøre hvilke ”grunnsteiner”, som allerede er der.

Par begynner ofte parterapien før de kommer, ved at de har større fokus på hva som skjer og at de ønsker en endring.
Par fortsetter gjerne og ”jobbe” mellom timene.
Noen ganger ønsker begge like sterkt å komme, andre ganger er den ene pådriveren. Dere er velkomne til å se hva parterapi kan være,
dere forplikter dere ikke utover den første timen dere bestiller.

Første gangen dere kommer anbefaler jeg å bestille 90 minutter, kr. 1250. 75 minutter kr. 1000. Jeg jobber dag, ettermiddag og kveldstid.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt hvis dere har spørsmål om parterapi, eller ønsker å bestille time. Mobil 924 64 898.