Veiledning og gestaltterapi for ungdomsforeldre og foresatte

Jeg har ca 20 års erfaring med å jobbe med foreldre/foresatte, ungdom og hjelpeapparat. Gestaltterapi kan bidra til å gi deg flere handlingsalternativer og
mer støtte i deg selv, til å møte utfordringer som dukker opp.

Opplever du/dere maktesløshet, sinne, usikkerhet, bekymringer, få handlingsalternativer i møte med ungdommen?
Foreldre og foresatte kan stå fast i sine handlingsmønstre i barnas ungdomstid.
De samme handlingene gjentas, uten å oppnå det de ønsker.
Det er ikke enkelt å endre på andre, det å se på hva en selv gjør og sier kan være nyttig. Ved å endre deg/dere kan
det også oppstå endringer i familien. Ved å bli bevisst hvordan du/dere gjør det, kan du/dere finne frem til flere og
bedre måter å kommunisere og samhandle på.Samtale med deg/dere, men også eksperimentering kan bidra til
å åpne opp for nye muligheter. Sammen finner vi ut om det er andre måter å møte ungdommen din på.

I noen tilfeller er det tilstrekkelig og få informasjon om det offentlige hjelpeapparatet, vite hvordan du kan gå frem for å få hjelp.
Jeg kan bistå med dette. Hvis ønskelig og nødvendig, stiller jeg på møter sammen med deg/dere. (Barnevern, NAV, fastlege, BUP, forebyggende
politi m.m.) Jeg har lang erfaring med å jobbe med ungdom, foreldre/ foresatte og hjelpeapparatet.

Jeg tar hjemmebesøk ved behov. Noen ganger er det tilstrekkelig å bistå en i familien for å komme videre.
Andre ganger kan det være hensiktsmessig å snakke med alle familiemedlemmene. Jeg er opptatt av å finne de mulighetene,
som skal til for at dere kommer videre. Noen trenger noen få samtaler, andre har behov for
å inkludere hjelpeapparatet for å oppnå nødvendige endringer.

Dere er velkomne til å ta kontakt så finner vi den løsningen, som kan være mest hensiktsmessig for deg/dere.