Gruppeterapi

Gruppeterapi gir en unik mulighet til å se seg selv utenfra og andre innenfra.

Datoer for ny gruppe : tirsdag 30.4,7.5,21.5 og 4.6, siste dato finner vi sammen.

Det å dele, kan bidra til å normalisere og akseptere det en selv opplever. Det å ha større aksept for det en blir bevisst, kan skape endring og utvikling.

Alle i gruppa har taushetsplikt. Mulighet for forlengelse ved nok deltakere.

Studenter ved Norsk Gestalt Institutt, får godkjente timer. Andre er også velkomne!

Vi har ikke faste temaer i gruppa.Deltakerne bestemmer selv hva de ønsker å ta opp / holde tilbake.
Endring og utvikling kan skje ved økt bevissthet og aksept på hva som skjer i hodet, kropp, pust, handlinger og følelser her og nå. 

Jeg har hatt grupper siden 2010 og har god erfaring med å blande studenter /ikke studenter.

Gruppeterapien kan passe for deg som f. eks:

  • Står fast / vansker i en eller flere relasjoner
  • Vansker i jobbsammenheng
  • Vansker med å ta valg
  • Har uferdige og vonde erfaringer i relasjoner
  • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du påvirker andre
  • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du blir påvirket
  • Ønsker flere handlingsalternativer i relasjon til andre
  • Ønsker mer støtte i deg selv, i møte med andre
  • Ønske om å bli mer bevisst hva som aktiverer deg i relasjon til andre, og hva som kan hjelpe deg til å regulere deg

Det er ikke nødvendig med erfaring fra gruppeterapi eller gestaltterapi for å delta. Vi tar en samtale før påmelding, for å undersøke om dette tilbudet er det rette for deg.Det er viktig at gruppa er sammensatt på en måte, som kan skape støtte og empati.

Pris kr.3000 for 12,5 timer

Bindene påmelding  – Annki Daudon på kontaktskjema eller mobil: 924 64 898

Velkommen

Du trenger ikke henvisning fra lege
Jeg tilbyr timer på dag, ettermiddag og kveld

Skroll til toppen