Hesteassistert terapi

Hesteassistert terapi kan være godt egnet for enkeltpersoner og grupper. Dette er et et tilbud som tilpasses deg og dine behov. Vi blir enige om mål og tema i forkant.  Du trenger ingen forkunnskap om hest fra før. All kontakt med hesten er frivillig og foregår fra bakken.

Hesten responderer ut fra det som er her og nå. Temaer som kan være godt egnet i hesteassistert terapi kan være; grensesetting, selvhevdelse, tilstedeværelse, regulere tanker og følelser, hvordan vi tolker omgivelsene, avvisning, selvkritikk, selvfølelse, mestring m.m.

Workshop Hest og tilstedeværelse – Kommer våren 24. 

Velkommen til workshop hvor vi utforsker tilstedeværelse sammen med hestene. Hva blir du klar over og aksepterer du eller vurderer du det du blir bevisst her og nå? 

Kursholdere Jeanette Lysell og Annki Daudon. 

Workshopen godkjennes i kategori D for gestaltterapeuter, medlem av Norsk Gestaltterapeutforenig. Andre er også velkomne!

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Annki på mobil 92464898, adauden@online.no

Pris kr.2500 inkl. enkel lunsj, te og kaffe. Max 8 deltakere.

 

Velkommen til kvinnegruppe med hest i samarbeid med Jeanette Lysell på Bilitt gård!

Ny gruppe med hesteassistert gruppeterapi starter opp i januar 2024. Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.

Vi har gode erfaringer med bruk av hest i terapi.  Vi jobber med hesten fra bakken. Du trenger ikke erfaring med hest fra tidligere. Alt foregår utendørs.

Temaer, som kan dukke opp i terapirommet kan jobbes med ute blant hestene. Hestene har det samme oppbygde nervesystemet som oss mennesker og de responderer ut fra hva som skjer her og nå. Hester er flokkdyr og regulerer seg selv og hverandre, dette skaper større mulighet for livskvalitet og overlevelse for flokken. Vi kan lære av hestene ved å observere hvordan de regulerer seg selv og hverandre. Vi har fokus på det som skjer her og nå, og hvordan det kjennes i kroppen. Hestene kan gjøre det enklere for oss å være til stede i det som er her og nå. Noen temaer som er godt egnet å jobbe med sammen med hestene er;

  • trygghet – utrygghet
  • tillit/mistillit 
  • selvomsorg/selvkritikk
  • inkludering/avvisning
  • selvhevdelse/selvoppgivelse
  • tilstedeværelse/frakobling
  • egne og andres grenser og behov
  • sosialt engasjement og tilbaketrekking
  • Selvfølelse, mestring
  • Andre temaer er velkomne. Du jobber med det temaet som er viktig for deg. 

Pris kr.6000 inkl. mva. Bindene påmelding. For fire ganger, 2,5 timer hver gang. To instruktører, 4 hester. Max 6 deltakere. Faktura for alle gangene sendes i forkant av gruppa. Fakturaen kan deles opp etter avtale. Bilitt gård ligger i Elvestadveien 731, 1827 Hobøl, ca. 40 minutter å kjøre fra Oslo. 30 min. Å kjøre fra Moss.

Jeanette Lysell www.bilittgard.no

 

Jeanette og mannen Petter, driver Bilitt Gård i Hobøl. Ved siden av å tilby hesteassistert terapi overfor ungdom og voksne, holder Jeanette bl.a. kurs innen hest i psykososialt arbeid for andre fagpersoner innen psykisk helse. For tiden er Jeanette engasjert i et forskningsprosjekt ved Lundehagen Hest, Helse og samspill, der får grupper med ungdom som er i DBT behandling (Dialektisk atferdsterapi) hesteassistert psykoterapi som et tillegg til DBT. Tanken er å se om hesteassistert psykoterapi kan øke effekten og gjennomføringen av DBT.

Jeanette har utdanning i Bodynamic (kroppsorientert psykoterapi), skandinavisk etterutdanning i traumeterapi og utdanning fra USA i HEAL – modellen, (Human-Equine in Alliances for Learning. Hun er i tillegg utdannet barnevernspedagog. Hun har hestefagbrev og er autorisert ridelærer, og har drevet med hest i 50 år. Jeanette har lang erfaring innen hest og helse etter å ha bl.a. jobbet med hesteassistert terapi på Gaustad sykehus 1996- 2016. 

Annki Daudon www.annki-gestalt.no

Annki har hatt egen gestalt – psykoterapi praksis i Ski siden 2008. Hun tar imot enkeltpersoner, par, familier og grupper. De siste årene har Annki tilbudt hesteassistert terapi for enkeltpersoner. 

Annki har tatt har grunnutdanningen og etterutdanning ved Høyskolen Norsk Gestalt Institutt (NGI). Hun er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. Hun har i tillegg etterutdanning innen traumer fra Høyskolen NGI og har 2- årig kurs innen kroppsorientert psykoterapi i Berlin, hos Julianne Appel – Opper.  Annki er i tillegg utdannet Cand. Mag grad fra Universitetet i Oslo med psykologi mellomfag, sosiologi og sosialantropologi. Annki har tatt kurs i Human – Equine Alliances for Learning (hesteassistert terapi) hos Jeanette Lysell. 

Annki tilbyr hesteassistert terapi i Ås/Ski. Dette er et tilbud som kan kombineres med terapi individuell terapi. www.annki-gestalt.no

For mer informasjon; ta kontakt med Annki Mobil 92464898 eller Jeanette Mobil 92095252.

Velkommen til hestegruppe for kvinner! Vi ser fram til å møte dere!

Hilsen Jeanette og Annki