Hesteassistert terapi i skogen

Hesteassistert terapi kan være godt egnet for enkeltpersoner og grupper, som ønsker å utforske innsiden av seg selv.

Jeg tilbyr hesteassistert terapi i skogen. Dette er et et tilbud som tilpasses deg og dine behov. Vi blir enige om mål og tema i forkant.  Du trenger ingen forkunnskap om hest fra før. All kontakt med hesten er frivillig og foregår fra bakken.

Hesten responderer ut fra det som er her og nå. Hestens tilstedeværelse, fysisk aktivitet utendørs kan lette det å få fram vanskelige temaer.

Temaer kan være; grensesetting, tilstedeværelse i det som er, regulere tanker og følelser, hvordan vi tolker omgivelsene, selvkritikk, selvfølelse, mestring m.m.

Vi avtaler møtested og går inn til gapahuken i skogen.

Workshop i samarbeid med Jeanette Lysell – Billitt Gård.

Ny dato kommer. Ta kontakt ved interesse.
Sted – Bilitt Gård, Elvestadveien 731, 1827 Hobøl

Kursholdere

Jeanette Lysell, født i 63. Jeanette har lang fartstid innenfor hest og psykisk helsearbeid, etter å ha jobbet på Gaustad sykehus med hesteassistert terapi 1996- 2016. Hun fikk hest som sin store lidenskap i 1973, og har holdt på med hest siden. Jeanette er en etterspurt foredragsholder /kursinstruktør innen hest og psykisk helse.  Jeanette var den første i Norge som tok hestefagbrevet etterfulgt av ridelærer -utdanningen ved Norsk Hestefagskole. Jeanette har utdanning i Bodynamic (kroppsorientert psykoterapi), skandinavisk etterutdanning i traumeterapi og utdanning fra USA i HEAL – modellen,(Human-Equine Alliances for Learning. Hun er i tillegg utdannet barnevernpedagog. Jeanette tilbyr individuell hesteassistert terapi og holder kurs for fagpersoner og andre interesserte på Bilitt gård i tillegg til å reise rundt å undervise bruk av hest i psykososialt arbeid. Du kan lese mer om Jeanett Lysell på www.bilittgard.no

Annki Daudon, født 68. Hun har hatt egen gestalt – psykoterapi praksis i Ski siden 2008. Hun tar i mot enkeltpersoner, par, familier og grupper. Ved siden av egen praksis, har hun en liten stilling i psykiatrien, Sykehuset Østfold. Etter at hun ble ferdig med grunnutdanningen ved Norsk Gestalt Institutt, har hun bl.a. fordypet seg videre innen traumer og kroppsorientert psykoterapi i Berlin, hos Julianne Appel – Opper.  Hun har fra tidligere en Cand. Mag grad fra Universitetet i Oslo med psykologi mellomfag, sosiologi og sosialantropologi. Annki har 23 års erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner, alt fra alvorlige livskriser til ønske om å ha noen å sortere tanker og følelser med. Hun har holdt på med hest og esel siden hun var et barn og fikk sin første egne hest, i 2015. Annki har hatt hest, ridning og tilstedeværelseskurs i Heidal. Da hun jobbet på barnevernsinstitusjon på 90 tallet fikk hun erfaring med hvor god effekt hest kan ha på utsatte grupper. Annki har tatt kurs i Human – Equine Alliances for Learning (hesteassistert terapi) hos Jeanette Lysell. Annki tilbyr hesteassistert terapi i Ås/Ski. Dette er et tilbud som kan kombineres med terapi individuell terapi. www.annki-gestalt.no

Velkommen til Bilitt Gård!

Mål med kurset: bidra til at du øker din bevissthet på hva som er, hva som skjer i deg og hvordan du gir det som skjer mening.

Vi starter dagen med en kort introduksjon inne, hvor vi går igjennom taushetsplikt, eget ansvar, forventinger, behov og praktisk informasjon. Alle vil få utdelt et egenerklæringsskjema ifm. kurset. Dette kan sendes i forkant, hvis ønskelig. På kurset vil vi jobbe med hva som skjer her og nå på en utforskende, ikke dømmende måte. Vi begynner med tilstedeværelsesøvelser uten hest. Det vil bla. være tilstedeværelses øvelser på å sette grenser, og kjenne innover i kroppen. Disse øvelsene kan du ta i bruk når du velger hest, og i samværet med hesten. Alt arbeid med hestene foregår fra bakken og i den avstanden, hvor du føler deg trygg.

Øvelsene sammen med hesten kan tilrettelegges, ut fra den enkeltes behov. Tenk gjerne over det før vi møtes, hvilken intensjon du har for workshopen. Hester kan være ideelle å jobbe med ifm det du synes er vanskelig i relasjon til mennesker. Temaer kan f. eks være;

 • kjenne innover i møte med hesten,
 • sette grenser ut fra hva du legger merke til i deg,
 • avvisning
 • prestere/riktig/feil
 • hvordan du tolker hesten
 • slipper du hesten inn, kjenner du at dere får en relasjon, eller blir du alene
 • hvordan kjennes relasjonen med hesten, og hvordan resonnerer det med andre relasjoner i livet ditt
 • har du tillit eller mistillit
 • hva forventer du av hesten og deg selv
 • hva blir du opptatt av og er det gjenkjennelig for deg i andre relasjoner
 • hvilke følelser oppstår og hvordan regulerer du egne følelser
 • legge merke til hvordan hesten regulerer seg
 • hvordan tar du plass
 • hvilke impulser dukker opp, sammen med hesten
 • Jeanette og jeg ønsker andre temaer velkommen!

Hvordan kan du bruke det du legger merke til her og nå ift å ta valg, bli bevisst hva du trenger og hvor grensene går? Hva legger du merke til i din kropp i relasjon til andre? Kan du bruke det du legger merke til i kroppen til hva du vil og hva du ikke vil? Hvordan regulerer du deg ift hesten. Hvordan regulerer hesten seg ift deg? Vi vil tilrettelegge for deling av det som skjer, to og to og hele gruppa. Bruk gjerne med en notisblokk og penn for å skrive ned det du blir klar over. Da kan dere velge hva de vil dele/holde tilbake – det er en øvelse i seg selv.Vi følger smittevernregler. Vi holder den avstanden som reglene tilsier på tidspunktet kurset holdes, bruker antibac/ vasker hender og holder oss hjemme ved symptomer på korona/karantene. Hvis munnbind er et krav etterkommer vi dette. Kurset kan bli utsatt ved nedstegning.

Alle øvelsene er invitasjoner, vi kan regulere øvelsen etter deg. Vi tar en felles avslutning av dagen, hvor vi oppsummerer noen erfaringer.

Ta med egen lunsj og drikke – Vi serverer kaffe og te.

Velkommen! Hilsen Jeanette og Annki