Individuell terapi

Jeg har åpnet kontoret igjen og følger smittevernråd fra Helsedirektoratet. Jeg har ledig kapasitet til å ta i mot gamle og nye klienter. Velkommen!

Gestaltterapi er egnet for alt fra selvutvikling til mer alvorlige livskriser.
Terapien retter oppmerksomheten mot hele mennesket; kropp, pust, tanker, handlinger, følelser og omgivelsene mennesket lever i.
Gestaltterapi innebærer samtaler, og hvis klienten vil; gestaltterapeutiske øvelser og eksperimentering. Terapien skjer i et samarbeid med klienten.
Jeg støtter og utfordrer klienten i dette arbeidet. I gestaltterapien har klienten og terapeuten en jeg – du relasjon.
Klienten blir ikke et objekt, men et subjekt. Jeg bruker meg selv aktivt i møte med klienten.

Change occurs when one becomes what he is,
not when he tries to become what he is not.
One must first fully experience what one is
before recognizing the alternatives of what may be.
– Arnold Beisser

Temaer i terapirommet kan f. eks være:

 • Behov for å sortere tanker og følelser
 • Ønske om å øke livskvaliteten
 • Øke nærhet og forståelse
 • Ønsker å være perfekt, setter urimelige høye krav til seg selv
 • Bedre kommunikasjonen, ønske om å bli tydeligere for seg selv og andre
 • Vansker med å sette grenser, ivareta seg selv
 • Har mye dårlig samvittighet, skam og skyldfølelse
 • Har mange burde, må, skal
 • Står i vanskelige valg med motstridende behov
 • Har det vanskelig / konflikter i jobbsituasjonen, nære relasjoner eller i parforholdet
 • Ønsker mer nærhet, forståelse og meningsfulle relasjoner
 • Omsorgssvikt i barndom og oppvekst med bl.a. fysisk og psykisk vold, rus, seksuelle overgrep
 • Skolevegring, selvskading, rus
 • Problemer med sinne, kaos, liten konsentrasjon, uro, søvnvansker
 • Anspenthet, engstelig, nervøsitet, panikk, redsel
 • Har barn og ungdom med utfordringer
 • Sorg
 • Livskrise
 • Par og samlivstematikk, samlivsbrudd, mine/dine barn, sjalusi,utroskap
 • Familiekonflikter
 • Har plagsomme minner
 • Opplevelse av å bli overveldet av ubehaglige følelser og kroppslige ubehag
 • Tomhet og meningsløshet, ikke ønske om å leve mer, fortvilet, uten håp
 • Spenninger og smerter i kroppen, overfladisk pust
 • Sykmeldte, jobbsøkerprosesser, bytte av jobb
 • Selvutvikling
 • Lite energi
 • Stress/tidsklemme/ ”møtt veggen”
 • Ønske om å utvikle mer støtte i seg selv i utfordrene situasjoner.
 • Ønske om å få større forståelse for hvordan en blir påvirket og påvirker andre
 • Ønske om å øke tilstedeværelsen i seg selv og i relasjon til andre
 • Bli mer bevisst egne behov
 • Finne en ny retning i livet
 • Som gestaltterapeut er jeg alternativ behandler. Det vil bl.a. si at jeg ikke har lov til å stille diagnoser. Noen av klientene, som kommer til meg i terapi har allerede diagnoser stilt av offentlige helsepersonell, som f. eks depresjon, angst, ADHD,ME og plager relatert til traumer.

Bestill time

Ønsker du å bestille time, eller har spørsmål rundt gestaltterapi – du / dere er velkommen til å ta kontakt på mail adauden@online.no eller ringe på 92464898. Du trenger ingen henvisning fra lege. Gestaltterapeuter har ingen offentlig avtale, så du betaler hele beløpet selv. Hvis du/dere ønsker det, har jeg mulighet til å stille på møter sammen med deg/dere hos fastlege, NAV, arbeidsgiver og lignende. Jeg har lang erfaring med hjelpeapparatet.

Kvalitetssikring
Som medlem av Norsk Gestaltforening (NGF) er jeg forpliktet til regelmessig veiledning hos en MNGF godkjent veileder, samt ha kontinuerlig faglig oppdatering. Jeg er underlagt NGF sine etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt. NGF har en egen klageinstans.

For noen, er det første gang de oppsøker terapeut, andre har erfaring fra psykolog og andre terapiformer før de oppsøker meg.
Du trenger ikke henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt.

Er du usikker på om gestaltterapi kan være noe for deg?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Velkommen!