Stolene står lengre fra hverandre i denne perioden

 

Kontakt

For timebestilling eller mer informasjon  ta kontakt  

Jeg følger smittevernråd fra Helsedirektoratet, som er på det gitte tidspunktet.

Det innebærer for tiden;

 • Stolene er satt to meter fra hverandre, vi holder god avstand.
 • Hvis en av oss har symptomer på korona eller er i karantene tar vi timen over nett eller telefon, evt. utsetter vi avtalen.
 • Antibac står fremme og brukes før du går inn i lokalet,
 • Antibac på kontoret,som du kan bruke underveis eller når du går
 • Du/dere kommer rett inn på kontoret, da unngår vi å bruke venterommet.
 • Jeg vasker over felles flater mellom hver klient.
 • Vi har vaskerutiner på Livshuset.

Mobil 92464898, adauden@online.no

Jeg har ledig kapasitet til å ta i mot nye og gamle klienter. Du trenger ingen henvisning fra lege.

Adresse:
Livshuset, Idrettsveien 6, 1400 Ski.Kontoret ligger i gågata, Ski sentrum.
2 minutter fra Ski stasjon, med buss og tog forbindelse.
Direkte tog fra Oslo tar ca 23 minutter.
Parkeringsmuligheter i nærheten. Inngangen ligger i bakgården.
Det er skiltet med Livshuset.

Velkommen!

 

 

Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er en del av det nye direktivet for personvern og en informasjon til deg som klient hos meg om hvordan jeg behandler dine personopplysninger. 

Behandling av personopplysninger hos

Gestaltterapeut Annki Daudon, org.nr.990 494 347, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.
 • Føre prosessnotat (journal) i forbindelse med konsultasjoner.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
 • Kontaktdetaljer som adresse, e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av prosessnotat (journal) og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger:

Virksomheten utleverer ikke personopplysninger annet enn til myndigheter i henhold til lov og gjeldende regelverk eller etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Sendregning.no for fakturering kunderegister, økonomi og regnskap.
 • Telenor for epost
 • one.com for web-hotell.

 

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.