Workshop lørdag 29.10.22 kl.12.00 – 14.00 Yoga & Mindfulness - Eller det motsatte! Hvor har du lyst til å være? Og hvor er du nå? Mål for dagen: Varhet og aksept for det som er akkurat nå. Få verktøy på hvordan du kan regulere stress. Annki har drevet egen gestaltterapipraksis i Ski i 14 år. Rita har drevet Yopila yogastudio i 9 år. I våre praksiser er det klare likheter. Vi har et felles engasjement for å ha en åpen og aksepterende innstilling til det som er akkurat nå. I disse to timene skal vi gjøre øvelser for å øke bevissthet på hvordan forskjellige tankesett kan påvirke kroppen. Og vi vil gjøre enkle øvelser med kropp og pust for å erfare hvordan vi selv kan endre det som skjer i hodet. Vår intensjon er å gi deg noen verktøy som du kan ta med deg hjem og bruke i din egen hverdag. Det vil være en blanding av yogaøvelser og tankesettøvelser. Yogaøvelsene kan gjøres sittende på stol i vanlige klær. Har du lyst til å bli med oss? Sted: Yopila, Jernbaneveien 6a, 1400 Ski, Kr. 390,- Påmelding: mail til Rita kontakt@yopila.no eller mail til Annki adauden@online.no Mer informasjon om oss finner du på www.yopila.no og www.annki-gestalt.no Varmt velkommen! Rita og Annki