Nyhetsbrev januar 2021

Merverdiavgift på alternativ behandling
Regjeringen foreslår å oppheve unntak i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling. Med regjeringens forslag vil slike tjenester avgiftslegges med den alminnelige satsen på 25 prosent. Gestaltterapi går innunder alternativ behandling, da utdannelsen ikke gir autorisasjon. Gestaltterapiutdanningen ved Norsk Gestalt Institutt, er en offentlig godkjent Høyskoleutdanning. Jeg har studiepoeng tilsvarende en Mastergrad. En studie fra England, viser at gestaltterapi er like virksom som andre behandlinger innen offentlig helsevesen. Studien er tilgjengelig på lenken: https://www.britishgestaltjournal.com/fea…/2014/10/24/core
Vi har også et vitenskaplig tidsskrift, Norsk Gestalttidsskrift (på nivå 1): https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/
Hvis Regjerningens forslag går igjennom gjelder dette etter at jeg har fakturert for kr.50.000. Så inntil videre er det prisene på hjemmesiden som gjelder.

Gruppeterapi på Yopila midt i Ski sentrum.

Ny gruppe starter opp mandag 15.2 kl.17.00 – 19.30. Gruppa vil gå over 5 ganger samme klokkeslett. Datoer 15.2, 1.3,15.3,12.4 og 26.4. Totalt 12,5 timer. Pris kr.3300. Gruppa er godkjent for studenter ved Norsk Gestalt Institutt. Andre er også velkomne!

Smittevern 2021
Tusen takk til alle dere, som fulgte smittevernreglene, var fleksible og løsningsorienterte i 2020! Ut fra de erfaringene som er gjort så langt, er det for en del av dere et ønske og behov for å være mer utendørs. Dette har jeg gjort noe med og tilbyr nå utendørsterapi med og uten bruk av hest. Kontoret har vært åpent siden april 2020. Avstand, spriting, overflatevask og lufting har blitt en rutine og vi holder oss hjemme ved Covid 19 symptomer. Det er rutiner for vask på Livshuset.

Utendørsterapi
Utendørsterapi kan tilrettelegges individuelt og for grupper. Jeg er i en prosess hvor jeg jobber med å utvide og tilrettelegge dette tilbudet.

Utendørsterapi med hest

 

Vinteren/våren 2021 starter jeg opp med utendørsterapi med hest. Dette tilbudet kan tilrettelegges for den enkelte. All kontakt med hesten foregår fra bakken.
Workshop med Hesteassistert terapi med Jeanett Lysell og Annki Daudon på Bilitt Gård

 

Jeanette Lysell, født i 63, har lang fartstid innenfor hest og psykisk helsearbeid idet hun har jobbet på Gaustad sykehus med hesteassistert terapi fra 1996 til hun sluttet sommeren 2016. Hun er ofte brukt som foredragsholder /kursinstruktør i forhold til tema hest og psykisk helse. Jeanette har utdanning i Bodynamic (kroppsorientert psykoterapi), skandinavisk etterutdanning i traumeterapi og utdanning fra USA i HEAL-modellen (human-equine alliances for learning.
Annki Daudon, f.68, har hatt egen gestalt – psykoterapi praksis i Ski siden 2008. Ved siden av egen praksis, har hun en liten stilling i akuttpsykiatrien. Etter at hun ble ferdig med grunnutdanningen på Norsk Gestalt Institutt Høyskole, har hun bl.a. fordypet seg mer innen kroppsorientert psykoterapi i Berlin, hos Julianne Appel – Opper. Hun har fra tidligere Cand. Mag grad fra Universitetet i Oslo med psykologi mellomfag, sosiologi og sosialantropologi.

 

Ledige kontor på Livshuset
Kontor D er ledig f.o.m 1.2.21. Kontoret er lydisolert og har utsikt mot gågata. Du innreder kontoret slik du selv ønsker. Mulighet for å leie kontor D på heltid og deltid. Kr.3200 for heltid inkludert strøm.
Kontor A er f.o.m.1.2.21 ledig på fredager og helger. Kr. 900 for en fast dag pr. uke inkludert strøm.
Livshuset består av 5 kontor med felles venterom med kjøkkenkrok og toalett. Vi har rutiner for smittevern.
Ønsker dere alt godt for 2021!

Vennlig hilsen Annki Daudon www.annki-gestalt.no
Mobil 92464898
Mail adauden@online.no