Gestaltterapeut - Psykoterapeut Annki Daudon f.1968 (MNGF)

Jeg har hatt egen gestalt – psykoterapi praksis i Ski siden 2008. Ved siden av gestaltpraksisen, har jeg en liten stilling ved Moss DPS ( psykiatri). Tidligere har jeg bl.a. jobbet i akuttpsykiatrien. Kombinasjonen av egen praksis og jobb i det offentlige helsevesenet innenfor psykiatrien gir god læring og utvikling.  Etter at jeg ble ferdig med grunnutdanningen ved Høyskolen Norsk Gestalt Institutt, har jeg fortsatt å utdanne meg innen psykoterapi og parterapi.

Jeg har tatt videreutdanning over to år med Julianne Appel-Opper, med kroppsorientert psykoterapi/traumer. 2 år videreutdanning og 1 åring traumeutdanning ved Høyskolen Norsk Gestalt Institutt.

Jeg har fra tidligere Cand. Mag grad fra Universitetet i Oslo med psykologi mellomfag, sosiologi og sosialantropologi.

Jeg har 23 års erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner, alt fra alvorlige livskriser til ønske om å ha noen å sortere tanker og følelser med.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening ( NGF), følger jeg krav til etiske retningslinjer og faglig oppdatering.

Utdanning
2017 -2019 Workshop og kurs i parterapi
2016 – 2018   Kroppsorientert psykoterapi i Berlin med Julianne Appel – Opper
2015 – 2017   Etterutdanning gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
2014 – 2015   Traume etterutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
2004 – 2008   Gestaltterapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
2000          Personalutvikling og ledelse, NKI.
1989 – 1996   Cand. Mag fra Universitetet i Oslo. Psykologi, sosialantropologi, sosiologi og Examen philosophicum.

Arbeidserfaring

13 års erfaring som gestaltterapeut. Ferdig utdannet ved NGI i 2008.

 • Miljøterapeut DPS, Sykehuset Østfold. 
 • Miljøterapeut DPS Akutt, Sykehuset Østfold.
 • Familieveiledning og miljøterapi i fosterhjem og familier tilknyttet barnevernet
 • Tilsynsfører i fosterhjem.
 • Kursing og tett individuell oppfølging av unge arbeidsledige, Podium
 • Karriereveiledning av avklaring av arbeidsledige. Podium.
 • Konsulent i Forandringsfabrikken. Inspirere barnevern m.fl. til å lytte til barn og unge.
 • Tett individuell oppfølging av mennesker med rus, psykiske vansker m.m. Reaktorskolen
 • Utekontakt i Ski Kommune, Ungdommer i risikosonen, foreldre og hjelpeapparat.
 • Miljøterapeut for rusmisbrukere, Ambulant team Velferdsetaten, Oslo Kommune.
 • Midlertidig leder og barne- og ungdomsfaglig ansvarlig for flyktninger, Enebakk kommune.
 • Miljøterapeut. Utredning, behandling og akuttplassering på Villa Sole og Sole Utredningssenter, Akershus Fylkeskommune.
 • Miljøterapeut Follo Krisesenter.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening. Medlemskapet i Norsk Gestaltterapeutforening innebærer en kvalitetssikring av meg som terapeut ved at jeg følger NGF`S etiske retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at jeg mottar veiledning av veileder godkjent av NGF, samt ha kontinuerlig faglig oppdatering. NGF har en egen klageinstans. Jeg anbefaler å velge en gestaltterapeut, som er medlem av Norsk gestalt terapeutforening fordi klientene da har klagerett og det er påkrevd at terapeuten mottar faglig oppdatering.

Jeg har taushetsplikt. Unntak av taushetsplikten ved høy grad av bekymring for barn under 18 år, og fare for eget eller andres liv. Innimellom har jeg klienter som ikke ønsker å leve mer. Da blir klienten og jeg enige om å kontakte fastlegen eller/og psykiatrisk akutt team. Dette for å sikre at klienten får bredere støtte og oppfølging i en akutt fase i livet. Det er ofte hensiktsmessig at vi som hjelpere står rundt klienten, samarbeider og kommuniserer.
Ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre ved delt omsorg, for å komme i terapi.

Fra høsten 2017 – høsten 2020 deltok jeg i et forskningsprosjekt i regi av Norsk Gestalt Institutt ved Daan Van Balen. ”Verktøy for evaluering av gestaltterapi”.
Hensikten med forskningen er å utvikle et eget skjema for evaluering av behandlingen gestalterapeuter gir sine klienter. Er du interessert i å delta i forskningsprosjektet?

Jeg er opptatt av å utvikle meg som terapeut og henter kunnskap fra workshop, kurs, fagdager, veiledninger og bøker. Dette er noen jeg henter kunnskap fra; kroppsorientert psykoterapi av Julianne Appel Opper, for mer informasjon trykk her.,
RVTS, Miriam Taylor, Bessel Van Der Kolk, Franz Ruppert, Gabor Mate, NAPP, Nasjonal Kompetanse for personlighetspsykiatri, Elinor Greenberg, Rob og Rita Resnick, John Gottman, Sue Johnson.
Det er nyttig og nødvendig å kunne lære av andre. Noe av det mest lærerike er allikevel det å sitte sammen med de som kommer til meg.