Jeg har ledig kapasitet til å ta i mot nye par i terapi

I de fleste parforhold oppstår det ofte dilemma om hvordan være forbundet med hverandre på en god måte uten å miste seg selv. Hvis en kompromisser for mye på bekostning av egne kjernebehov kan det ende i konflikt og brudd, eller man blir værende i et forhold som ikke fungerer. Hvordan kommuniserer dere? Er dere åpne og engasjerte ovenfor hverandre, eller kommer dere raskt i forsvar og angrep? Føles tilknytningen til partneren trygg eller usikker? Er du der for partneren når han/hun trenger det? Hvordan blir behov kommunisert ? Hvor viktige er dere for hverandre og hvordan uttrykker dere det?

Jeg bistår paret med å synliggjøre det som trigger til konflikter og vansker i parforholdet. Ofte er det, det samme som skjer igjen og igjen, uten at paret kommer videre. Så hvordan oppstår konfliktene. Hva skjer med deg og hva skjer med partneren din. Når det har utviklet seg til en konflikt, er det ikke lenger så enkelt og lytte, forstå og se den andre. I konflikter kan det være det vanlig å kjenne på frustrasjon, sinne, lysten til å unngå partneren, beskytte seg ved å gjøre seg utilgjengelig, vende seg bort fra partneren, flykte fra situasjonen m.m. En kan føle seg liten, avvist, feil, utilstrekkelig, ikke bra nok, ikke respektert, møtt osv.

Min rolle blir bl.a. å holde paret der hvor dere kan se, høre og ta inn hverandre. Sammen undersøker vi mulige måter å skape god kontakt og hvilke behov dere har hver for dere og sammen som et par. Når partneren snakker ut fra seg selv; hvilke følelser, kroppslige fornemmelser og tanker som oppstår her og nå, uten å gå i angrep og forsvar, blir det enklere å lytte og ta inn den andre. Sammen kan vi finne ut av hvordan dere eventuelt kan ivareta dere selv og paret, uten at man mister seg selv eller parforholdet.

Måter dere har tilpasset dere på i familien dere vokste opp, er ikke nødvendigvis gode måter å tilpasse dere på som par. Det er viktig å anerkjenne tidligere tilpasninger som nødvendige i de relasjonene og omgivelsene en levde i da. Problemer kan oppstå i relasjoner her og nå, når vi bruker de samme tilpasningene på automatikk, uten bevissthet. Det at en selv blir klar over automatiserte tilpasninger og sjekker ut hvordan de påvirker partneren din her og nå kan være nyttig for å kunne forstå seg selv og partneren bedre. Det at partnere er bevisste hverandres oppvekst og sårbarhet kan gjøre det enklere å forstå den andres reaksjoner.

Høsten 2018 og våren 2019 følger jeg parterapi workshop med Robert W. Resnick and Rita F. Resnick. Vinteren 2019 lærer jeg om emosjonsfokusert parterapi.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt hvis dere har spørsmål om parterapi, eller ønsker å bestille time. Mobil 924 64 898.

Ledig kapasitet