I de fleste parforhold oppstår det ofte dilemma om hvordan være forbundet med hverandre på en god måte uten å miste seg selv. Hvis en kompromisser for mye på bekostning av egne kjernebehov kan det ende i konflikt og brudd, eller man blir værende i et forhold som ikke fungerer.

Jeg bistår paret med å synliggjøre det som trigger til konflikter og vansker i parforholdet. Ofte er det, det samme som skjer gang på gang, uten at en kommer videre. Så hvordan oppstår konfliktene. Hva skjer med deg og hva skjer med partneren din. Når det har utviklet seg til en konflikt, er det ikke lenger så enkelt og lytte, forstå og se den andre. I konflikter kan det være det vanlig å kjenne på frustrasjon, sinne, lysten til å unngå partneren, beskytte seg ved å gjøre seg utilgjengelig, vende seg bort fra partneren, flykte fra situasjonen m.m. En kan føle seg liten, avvist, feil, utilstrekkelig, ikke bra nok, ikke respektert, møtt osv. Min rolle blir bl.a. å holde paret der hvor dere kan se, høre og ta inn hverandre. Sammen undersøker vi mulige måter å skape god kontakt og hvilke behov dere har hver for dere og sammen som et par. Når partneren snakker ut fra seg selv; hvilke følelser, kroppslige fornemmelser og tanker som oppstår her og nå, uten å gå i angrep og forsvar, blir det enklere å lytte og ta inn den andre. Sammen kan vi finne ut av hvordan dere eventuelt kan ivareta dere selv og paret, uten at man mister seg selv eller parforholdet.

Måter dere har tilpasset dere på i familien dere vokste opp, er ikke nødvendigvis gode måter å tilpasse dere på som par. Det er viktig å anerkjenne tidligere tilpasninger som nødvendige i de relasjonene og omgivelsene en levde i da. Problemer kan oppstå i relasjoner her og nå, når vi bruker de samme tilpasningene på automatikk, uten bevissthet. Det at en selv blir klar over automatiserte tilpasninger og sjekker ut hvordan de påvirker partneren din her og nå kan være nyttig for å kunne forstå seg selv og partneren bedre. Det at partnere er bevisste hverandres oppvekst og sårbarheter kan gjøre det enklere å forstå den andres reaksjoner. Jeg erfarer ofte at det er de gamle tilpasningene/ tidligere udekte behov fra opprinnelsesfamilien, som blir triggerne i parforholdet.

Det finnes mye god litteratur om parterapi/ parforhold. Jeg vil gjerne anbefale deg/dere å kjøpe John M. Gottman sin bok ”Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold”. Her står det bl.a. om aktivering under konflikter, hvordan det kan øke puls, pust og stresshormoner i kroppen m.m. Det å få en bevissthet på hva som skjer når en er aktivert, og hva som kan gjøres for å regulere seg selv og partneren er nyttig kunnskap. Emosjonsfokusert parterapi, kjærlighet i et tilknytniningsperspektiv eller annen litteratur om emosjonsfokusert parterapi kan gi god forståelse for hva som skjer når par sliter.

Høsten 2018 og våren 2019 følger jeg parterapi workshop med Robert W. Resnick and Rita F. Resnick. Vinteren 2019 lærer jeg om emosjonsfokusert parterapi.

Første gangen dere kommer anbefaler jeg å bestille 90 minutter, kr. 1350. 75 minutter kr. 1200. Jeg jobber dag, ettermiddag og kveldstid.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt hvis dere har spørsmål om parterapi, eller ønsker å bestille time. Mobil 924 64 898.

Ledig kapasitet fra uke 31 i Ski

 

Parterapi på setra i Heidal 

Ledig kapasitet uke 28,29 og 30

På bakgrunn av de erfaringene jeg har med å jobbe med par, tilbyr jeg en ”parpakke” på setra i Heidal. Paret får da helt andre omgivelser og mer tid til å konsentrere seg om parforholdet. Tidsklemma er kjent for de fleste par, så det av sette tid til parforholdet tilrettelegger for fokus på dere som par. Paret kan da kombinere parterapi med ro og aktiviteter ut fra parets behov. I parterapien undersøker vi hva som trigger dere og hva som trygger dere. Vi vil ha øvelser ift det å regulere følelser. Øvelsene er basert på mindfulness og tilstedeværelsesøvelser. Dette er øvelser dere gjerne kan gjøre daglig hver for dere eller sammen. Hvilke behov og drømmer har dere hver for dere og som par, og er det mulig å imøtekomme partneres behov uten å miste seg selv? Vi bruker omgivelsene vi er i, og er ute og inne avhengig av været. Setra har svært enkel standard. Antall timer, tidspunkt og dato blir vi enige om. Minimum 90 minutter. I perioden 28,29 og 30 er jeg lettest tilgjengelig på sms på mobilnummer 92464898.

Jeg har hatt kurs m.m. i Heidal over flere år og kjenner stedet godt. Hvis det er ønskelig er jeg behjelpelig med informasjon om forskjellige bosteder, mat og aktiviteter m.m. Det er fine turstier fra setra. Bl.a. til Heidalsmuen. Dere får 10 % rabatt på rafting på www.GoRafing.no. Ridning i fjellterreng er mulig hos Kristin og Tor Even på  www.oienovre.no. Luksusovernatting og mat finnes på Nordre Ekre gård nede i dalen.