Personvernerklæring

Hos Annki Daudon AS, er jeg forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan jeg samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Informasjon jeg samler inn
Jeg kan samle inn og behandle ulike typer personopplysninger fra deg når du besøker nettstedet mitt eller samhandler med tjenestene mine. Informasjonen jeg samler inn kan omfatte:

Personlig identifiserbar informasjon (PII): som navn, e-postadresse, kontaktnummer, postadresse.
Enhetsinformasjon: inkludert IP-adresse, nettlesertype og -innstillinger, operativsystem.
Loggfiler: informasjon om dine besøk på nettstedet vårt, inkludert dato/tidsstempler, viste sider.


Hvordan jeg bruker informasjonen din

Jeg bruker den innsamlede informasjonen til forskjellige formål som er skissert nedenfor:
Kommunikasjon: For å svare på forespørsler eller forespørsler sendt av deg via kontaktskjemaer eller e-poster.
Tjenesteforbedring: For å analysere trender og spore bruksstatistikk som hjelper meg å forbedre nettstedets ytelse og brukeropplevelse.
Markedskommunikasjon: Hvis du har gitt samtykke eller dersom det er tillatt i henhold til gjeldende lover, kan jeg sende deg reklamemateriell om mine produkter eller tjenester som kan interessere deg.
Overholdelse av juridiske forpliktelser: For å overholde juridiske krav som er pålagt meg.

Oppbevaring av data
Jeg vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd ved lov.

Utlevering av personopplysninger
Jeg selger eller leier ikke ut personopplysninger samlet inn fra brukere til tredjeparter.

Under visse omstendigheter som er skissert nedenfor, kan jeg imidlertid dele begrensede personopplysninger med pålitelige partnere som hjelper meg med å levere tjenester:

Tjenesteleverandører:
Jeg engasjerer tjenesteleverandører som hjelper til med å administrere aspekter av virksomheten min, som vertsleverandører eller kundestøtteverktøy.
Juridiske krav: Når det kreves av rettshåndhevende byråer eller reguleringsmyndigheter basert på gyldige juridiske prosesser.


Sikkerhetstiltak
Beskyttelse av dine personopplysninger er min høyeste prioritet. Jeg bruker rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

Dine rettigheter
I henhold til GDPR har du visse rettigheter angående dine personopplysninger:

Rett til innsyn: Du har rett til å be om informasjon om hvordan jeg behandler dine personopplysninger.
Rett til retting: Du kan be meg om å korrigere eventuelle unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
Rett til sletting: Du kan be meg om å slette eller fjerne dine personopplysninger under spesifikke omstendigheter.
Rett til å protestere: Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på legitime interesser.
Rett til å begrense behandling: Under visse betingelser har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
For å utøve noen av disse rettighetene eller hvis du har spørsmål angående min personvernpraksis, vennligst kontakt meg ved å bruke detaljene som er oppgitt på slutten av denne erklæringen.

Endringer i denne personvernerklæringen
Jeg forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen etter behov på grunn av juridiske krav eller endringer i min forretningsdrift. Eventuelle oppdateringer vil bli lagt ut på nettsiden min med en oppdatert ikrafttredelsesdato nevnt øverst.

Kontakt meg
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående personvernerklæringen min eller hvordan jeg håndterer dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte meg på adauden@online.no

Sist oppdatert: 12.02.24

Takk for at du stoler på annki-gestalt.no med din informasjon.

Skroll til toppen