Priser

Ved hjemmebesøk og møter utenfor Ski kommer et kjørtillegg.
For møter utenfor kontoret og dokumentasjon til fastlege, NAV o.l.tar jeg ordinær timespris.
Avbestilling av timen må skje 36 timer før, for ikke å bli belastet i sin helhet.

Gestaltterapeut Annki Daudon (MNGF)

Mobil: 924 64 898
E-post: adauden@online.no
Organisasjonsnummer 990494347

Prisliste 
Individuell terapi (pr. 60 minutter) Voksne og ungdomKr. 850,-
Individuell terapi (pr. 75 minutter)Kr. 1000,-
Individuell terapi for NAV klienter (pr. 60 minutter)Kr. 800,-
Parterapi (pr. 75 minutter)Kr. 1300,-
Parterapi (pr. 90 minutter)Kr. 1450,-
Individuell Terapi/ veiledning av foreldre og foresatte til
tenåringer (pr. 60 minutter)
Kr. 850,-
Familiesamtaler (pr.75 min) Med to eller flereKr. 1300,-
Gestaltterapi for studenter (pr. 60 minutter) Kr. 800,-
Gruppeterapi i Ski 5 ganger 2,5 time. 4 deltakereKr. 4000
Tilstedeværelse og elvekajakk I Heidal . Inkl. utstyr. Egne grupper kan be om andre datoer.Kr. 4900