Terapi for ungdom

Jeg har lang erfaring med å jobbe med unge mennesker i terapirommet, som utekontakt for ungdom, konsulent i frivillige tiltak i barneverntjenesten og barnevernsinstitusjoner.

Jeg tar imot ungdommer fra 15 år. Ungdommer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte /foreldre for å komme i terapi.

Ungdommen kan ta med seg foresatte/foreldre eller andre om de ønsker det.
Ungdommen må selv ønske å gå i terapi.

Terapi virker best, når relasjonen mellom ungdom og terapeut er god. Ungdommen er velkommen til å møte meg til en time, før hun/han/hen bestemmer seg for å gå i terapi.

Ungdommen selv bestemmer målet for terapien i samarbeid med meg.
Noen ganger kan det være hensiktsmessig å trekke inn andre hjelpeinstanser. Dette gjøres i et samarbeid.

Velkommen!