Gestaltterapi er godt egnet for enkeltpersoner, par, grupper, familier, bedrifter og organisasjoner

Gestaltterapi
Terapien retter oppmerksomheten mot hele deg; kropp, tanker, handlinger og følelser. Samtalen er viktig men ikke alltid nok,
for å skape endring kan dette også skje ved øvelser og eksperimentering mellom deg og terapeuten.
Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten
i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det
klienten trenger i situasjonen som oppstår.

Endring og utvikling kan skje ved at klienten blir bevisst og erkjenner hva han/hun gjør, føler og tenker – her og nå.I oppveksten tilpasser vi oss omsorgspersonene, slik at vi oppnår størst mulig grad av trygghet og omsorg. Disse måtene å tilpasse oss på fortsetter vi ofte ubevisst med
i voksen alder. Hvis vi lever livet etter tilpasninger innlært i barndommen begrenses vår evne til å tilpasse oss hensiktsmessig i voksenlivets mange utfordringer. Ved å øke bevissthet på hva som er her og nå, kan klienten oppdage andre måter å tilpasse seg på.
Klienten kan bli i bedre i stand til å ta hensiktsmessige valg og handle tilpasset den situasjonen klienten er i her og nå.Dette kan bidra til en bedret livskvalitet, økt nærhet og forståelse til deg selv og dine omgivelser.

Klienten kan dermed leve et langt mer fullverdig og rikere liv.

For å skape endring og utvikling er det dermed ikke nødvendig ”å grave”
i fortiden. Det kan for noen være enklere å forstå og akseptere sine gamle tilpasninger i lys av hva som var hensiktsmessig som barn.

Change occurs when one becomes what he is,  
not when he tries to become what he is not. 
One must first fully experience what one is 
before recognizing the alternatives of what may be.
– Arnold Beisser

Gestaltterapi er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med
«et meningsfylt hele»eller et komplett mønster.
Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick)
Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.
Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell -fenomenologisk filosofi.
Gestaltterapi er ingen lettvint ”hurtig kur”. Det kan være vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet,
se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Du/dere er velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål om gestaltterapi eller ønsker å bestille time.
For å gå i gestaltterapi trenger du ikke henvisning fra lege.