Ungdomsterapi

Gestaltterapi og samtaler unge 15 - 20 år.
Jeg har ca 20 års erfaring med å jobbe med ungdom som av forskjellige grunner ikke har det bra.
Jeg har jobbet med ungdom som har angst, depresjon, skolevegring, ADHD, spiseforstyrrelser,
ME, lav selvfølelse, setter for høye krav til seg selv, sliter med det sosiale,
blir mobbet, rus, lav konsentrasjon, mye uro og kaos, bruker mye energi og tankevirksomhet på
vansker i nære relasjoner, selvskading, sorg, sinne, kriminalitet, utsatt for seksuelle
overgrep m.m. Noen ungdommer kommer alene til meg i terapirommet, andre ønsker å ha med
foreldre eller foresatte.

For å skape endringer er det i noen tilfeller hensiktsmessig å ha samarbeidsmøter med skole,
barnvern, BUP og annet nettverk. Hver enkelt ungdom og familie er unik, og jeg tilpasser bistanden
ut fra hva som trengsfor å komme videre. Noen ganger er det hensiktsmessig med familiesamtaler
i tillegg til samtaler med ungdommen. Da blir han/henne og jeg enige om hva som skal sies i forkant
av samtalene. Jeg kan komme på hjemmebesøk hvis dere ønsker det.
Hvordan vi velger å gjøre det skjer i samarbeid med den unge og foreldre/foresatte.
Ungdom under 16 år må ha samtykke av begge foreldre for å komme i terapi hos meg.

Ungdom kan ikke tvinges til å gå i terapi, de er velkommen til å møte meg og vurdere om han/hun
ønsker å fortsette. Det er viktig at ungdommen opplever en kjemi og tillit til den han/hun skal snakke med.

Vil ikke ungdommen i terapi? Jeg kan bistå foreldre og foresatte, som har behov for flere handlingsalternativer
i møte med ungdommen.