Utendørsterapi

2020 bød på utfordringer. Sammen med klientene erfarte jeg at det var et behov for å være ute i naturen og være sammen med hverandre. Flere ga tilbakemeldinger at de var lei av møter over nettet. De mistet mye av å ikke kunne møtes fysisk. Utendørsterapi ble en kreativ løsning, som ga gode erfaringer. Erfaringer jeg bygger videre på i 2021. Jeg har alltid trivdes med å være ute i naturen, den gir meg ro og tilstedeværelse. Naturen kan også gi spenning og adrenalin. Vi bor i et land hvor naturen er lett tilgjengelig. Siden oppstarten av egen gestaltterapeut praksis i 2008, har jeg hatt flere kurs utendørs i samarbeid med andre; Elvekajakk og tilsyedeværelse sammen med Anett Sjursheim, Sjoa Kajakksenter, Hest og tilstedeværelse sammen med Kristin Knørr på Øien Øvre Hestaaktiviteter, yoga i Heidal i kombinasjon med rafting, sammen med Yogalærer Rita Bråten på Yopila og hesteassistert terapi sammen med Jeanett Lysell på Bilit Gård. Det har vært god og spent stemning på disse arrangementene. God blanding av tilstedeværelse, nye erfaringer, komme tett på seg selv og andre og «lystfrykt». Jeg har troa på tilbud utendørs som et tillegg til den vanlige praksisen på kontoret i Ski sentrum.

Utendørsterapien kan tilrettelegges den enkelte og grupper. Det kan fungere som et supplement til vanlig terapi innendørs.

 

Utendørsterapien kan også kombineres med bruk av hest. Alt med hesten vil da foregå fra bakken.