Om Terapauten

Om Meg

Det å møte andre med respekt og en åpen innstilling til det du kommer med, er viktig for meg.

Jeg er opptatt av å være en trygg samtalepartner, en som møter deg der du er.

En av de viktigste faktorene for at terapien skal fungere er relasjonen mellom klient/pasient og terapeut.

Jeg har jobbet med mennesker i ulike livssituasjoner i snart 30 år. Arbeidet innen egen psykoterapipraksis, akutt psykiatri og behandling, rusomsorgen, barnevern, forebyggede arbeid for ungdom og deres foreldre, krisesenter, flyktinger og arbeidsledige, har gitt meg mye nyttig erfaring ift hva som klientene gir tilbakemelding på fungerer /ikke fungerer for å komme seg videre i livet. Jeg har tro på og erfaring med at gestalterapi som terapiform fungerer for mange. Vi tenker at forutsenting for endring og utvikling kan skje ved å bli bevisst det som er.

«Change occurs when one becomes what he is,
not when he tries to become what he is not.
One must first fully experience what one is
before recognizing the alternatives of what may be».
– The Paradoxical Theory of Change, Arnold Beisser, psykiater

Det er derfor viktig at du som klient opplever at jeg er en trygg samtalepartner, så det som er og det du blir bevisst kan komme fram i det tempoet du ønsker. Jeg støtter og utfordrer i denne prosessen.

Vi setter opp mål for terapien, slik at vi kan evaluere underveis at vi er på riktig vei.

Jeg er opptatt av faglig oppdatering og har de siste årene blitt mer og mer opptatt av tilstedeværelse, og verktøy for å regulere følelser og kroppslig ubehag.

Etter etterutdanningen innen traumer fra Høyskolen NGI, fikk jeg lyst til å fordype meg mer innen kroppsorientert psykoterapi. Måten Julianne Appel-Opper, psykolog og kroppsorientert psykoterapeut, jobbet på resonnerte i meg. Jeg har deltatt på en workshoprekke innen kroppsorientert psykoterapi over 2 år i Berlin, som Julianne Appel – Opper ledet.

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hele mennesket, tanker, kropp og følelser. Alt henger sammen. Vi kan få viktig informasjon fra kropp og følelser ift egne behov og grenser. Følelser er ikke feil. Vi kan utvikle å bli bedre kjent med det som oppstår av følelser og kroppslige fornemmelser. Følelser og kroppslige fornemmelser, kan støtte oss i å finne mer ut av hvem vi er, hva vi trenger og ikke trenger.

De senere årene har jeg fått opplæring innen hesteassistert terapi. Hester har bl.a fight og flight responser, slik vi mennesker har. Det å ha fått innsikt i hvordan de regulerer seg selv og hverandre har vært nyttig.

Jeg tilbyr hesteassistert terapi i gruppe i samarbeid med Jeanette Lysell på Bilitt gård i Hobøl og individuell hesteassistert terapi i Nøstvedtmarka, Ås.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Det innebærer bl.a. at det stilles krav om veiledning og faglig oppdatering innen gestaltterapi, psykoterapi, psykologi m.m.

Det har heldigvis skjedd mye spennende og nyttig siden jeg startet å jobbe med mennesker for snart 30 år siden.

Jeg ønsker å ta klientene, som kommer på alvor, ved å holde meg faglig oppdatert og følge NGF sine etiske retningslinjer.

Arbeidserfaring

16 års erfaring som gestaltterapeut / psykoterapeut i egen praksis

 • Miljøterapeut psykiatrien DPS, Sykehuset Østfold. 
 • Miljøterapeut DPS akuttpsykiatri, Sykehuset Østfold.
 • Familieveiledning og miljøterapi i fosterhjem og familier tilknyttet barnevernet
 • Tilsynsfører i fosterhjem.
 • Kursing og tett individuell oppfølging av unge arbeidsledige, Podium
 • Karriereveiledning av avklaring av arbeidsledige. Podium.
 • Tett individuell oppfølging av mennesker med rus, psykiske vansker m.m. Reaktorskolen
 • Utekontakt i Ski Kommune, Ungdommer i risikosonen, foreldre og hjelpeapparat.
 • Miljøterapeut for rusmisbrukere, Ambulant team Velferdsetaten, Oslo Kommune.
 • Midlertidig leder og barne- og ungdomsfaglig ansvarlig for flyktninger, Enebakk kommune.
 • Miljøterapeut. Utredning, behandling og akuttplassering på Villa Sole og Sole Utredningssenter, Akershus Fylkeskommune.
 • Miljøterapeut Follo Krisesenter.
 • Deltatt i et forskningsprosjekt i regi av NGI ved Daan Van Balen » verktøy for evaluering av gestaltterapi.

Utdanning

 • 2004 -2008 Utdannet psykoterapeut/ gestaltterapeut ved Høyskolen Norsk Gestalt Institutt (NGI)
 • 2013 – 2014 Traume etterutdanning ved Høyskolen NGI
 • 2015 – 2017 Videreutdannelse ved Høyskolen NGI – kroppsorientert terapi, parterapi, gruppeterapi, seksualitet m.m.
 • 2016 – 2018 Faglig oppdatering innen kroppsorientert psykoterapi i Berlin ved Julianne Appel – Opper – traumer, nervesystem.
 • 1989 – 1996 Cand. Mag Universitetet i Oslo innen psykologi, sosiologi og sosialantropologi.
 • 2000 Personalutvikling og ledelse NKI
 • Som medlem av Norsk Gestalt Forening (MNGF), forplikter jeg meg til å ha veiledning av godkjent veileder og faglig oppdatering innen psykoterapi/gestaltterapi/psykologi
 • Deltatt på workshops innen parterapi med Rob og Rita Resnick, parterapeuter /psykologer og gestatterapeuter

Velkommen

Du trenger ikke henvisning fra lege
Jeg tilbyr timer på dag, ettermiddag og kveld

Skroll til toppen