Terapi – samtaler med ungdom

Noen ganger er det godt å kunne snakke med noen utenfor familien. I samtalene undersøker vi hva ungdommen selv kan formidle videre til foreldre/foresatte eller andre.

Jeg har taushetsplikt ovenfor foreldre og andre for ungdom over 15 år. Unntak for taushetsplikten gjelder ifm fare for å skade seg selv eller andre.

Ungdom under 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å starte opp i gestaltterapi.

Det å kunne sette ord på det som er av tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, uten å bli vurdert, kan være befriende.

Sammen kan vi finne ut hvilken funksjon forskjellige valg og atferd har for ungdommen. F.eks unngåelse ifm angst.

Ved å undersøke og bli bevsst det som er, kan ungdommen se om det finnes andre mer hensiktsmessige valg og atferd, for å dekke behov. Det å kunne reflektere høyt med en annen, kan øke forståelse for seg selv og omverndenen og bidra til at det blir enklere å sette ord på det som er også utenfor terapirommet. Det å støtte det som er kan oppleves som selvutviklende.

Ungdommene må selv ønske å komme i terapi. De er velkomne til å ta med seg en eller flere, hvis de ønsker det. Det er viktig at ungdommen føler at relasjonen er god nok til å jobbe sammen. Vi setter opp mål for terapien og sjekker underveis om terapien/samtalene har en positiv virkning.

Hvis ungdommen selv ønsker det, kan det benyttes hesteassistert terapi. Terapien foregår da utendørs med en eller flere hester. De fleste temaer som jobbes med i terapirommet kan jobbes med i hesteassistert terapi.

Jeg har taushetsplikt ovenfor foreldre og andre for ungdom over 15 år.
Unntak for taushetsplikten gjelder ifm fare for å skade seg selv eller andre.

Velkommen

Du trenger ikke henvisning fra lege
Jeg tilbyr timer på dag, ettermiddag og kveld

Skroll til toppen